Μετακίνησε τα διάφορα εικονίδια προς τη
σωστή κατεύθυνση, με στόχο να δημιουργήσεις
τριάδες όμοιων αντικειμένων.

Συγκεκριμένα:

Μετακίνησέ τα κάθετα
(πάνω ή κάτω)
για να φτιάξεις μία

οριζόντια τριάδα.

Μετακίνησέ τα οριζόντια
(αριστερά ή δεξιά)
για να φτιάξεις μία

κάθετη τριάδα.